Společnost D.I.C. a.s. k 5. 6. 2015 přikročila k jedinečné věci, kterou je prodej prvních kamenů (diamantů) s garantovanou likviditou, nebo-li garancí zpětného odkupu. K tomuto kroku společnost již dříve přikročila v rámci garance likvidity diamantů nakoupených v rámci programů Diamantové jistoty, avšak až nyní přichází s garancí likvidity taktéž na vybrané diamanty určené k přímému prodeji. Každý diamant, u nějž bylo rozhodnuto o garanci likvidity, je vždy jasné označen ve všech prezentačních materiálech, a zároveň je kupujícímu při prodeji společně s diamantem a Certifikátem (IGI, GIA nebo HRD) dodán i „Certifikát garance likvidity“, který zavazuje společnost DIC k okamžitému odkupu daného diamantu, a to nejdříve po jednom roce od jeho koupě a za splnění následujících podmínek:

Společnost DIC Vám garantuje, že odkoupí zpět všechny kameny (diamanty) opatřené Certifikátem garance likvidity, které jste nakoupili, a to za splnění níže uvedených podmínek odkupu. Garance likvidity daného diamantu je garantována a upravena údaji uvedenými na Certifikátu garance likvidity, který je předán nabyvateli společně s diamantem a originálním certifikátem IGI nebo GIA (dle zvoleného diamantu). Současně jsou vždy přesné podmínky, informace k výpočtu odkupní ceny a další náležitosti týkající se zpětného odkupu vybraných diamantů uvedeny na této stránce.

 

Podmínky garantované likvidity:     

  1. Kámen zakoupený od D.I.C., a.s. je diamantem, na nějž se vztahuje garance likvidity (kupující obdrží společně se zbožím také Certifikát garance likvidity).
  2. Kámen je majitelem k odkupu předán v originální bezpečnostní obálce, a včetně originálních certifikátů dodaných společně s kameny při jejich nákupu*.
  3. Odkup proběhne nejdříve ve lhůtě jednoho roku od nákupu daného kamene (kámen je možné odkoupit až po jednom roce jeho držení, tedy po uběhnutí alespoň jednoho roku od koupě daného diamantu od D.I.C., a.s.).

 

Stanovení výkupní ceny kamene:

Výkupní cena je odvozena od posledního platného aktuálního ceníku RAPAPORT platného ke dni výkupu a to tak, že cena dle ceníku je snížena o příslušné procento v závislosti na době proběhlé od nákupu kamene (viz tabulka).

 

 

Počet let od koupě
0 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 let a více
-100% -30% -27% -25% -23% -18%

 

V případě že byla Klientovi/Kupujícímu při nákupu daného kamene poskytnuta sleva, bonus nebo jiné cenové zvýhodnění, je výše této slevy, bonusu i zvýhodnění odečtena od konečné odkupní ceny (viz uvedený příklad).

 

Příklad:

Pokud  byl diamant prodán za cenu 90% RAP (=nákupní sleva 10%),  ( např. RAP byl 1 mil CZK , po 10 %  slevě 900.000 CZK  ) pak je výkupní cena stanovena jako obecné procento stanovující výkupní cenu v závislosti na době od koupě kamene uvedené v tabulce -10% sleva. Pokud tedy bude Klient chtít v rámci garantované likvidity prodat svůj diamant po pěti  letech jeho držení, tak bude výkupní cena stanovena jako:

Výkupní cena po pěti  letech od nákupu diamantu = 100% RAP kurz v době odkupu – (18 % výkupní srážka v pátém  roce dle tabulky + 10% nákupní sleva) = 72 % RAP.

(pokud diamant během 5 ti let narostl např. o 50 % , pak tzn. původní RAP cena  1 mil + 50 % = 1.500.000 x 0,72  = 1.080.000 CZK je výkupní cena.  Klient diamant  pořídil za 900.000 CZK, tedy jeho zhodnocení bylo 180.000 , tj. 20 %.        

V uvedeném příkladu by tedy byl kámen garantovaně vykoupen za cenu 72 % ceny stanovené dle ceníku RAPAPORT (na CZK či EUR přepočítán dle kurzu stanoveného ČNB aktuálního v době odkupu bez DPH).

* pokud Klient není schopen při zpětném odkupu dodat příslušný originální certifikát nebo je porušen originální obal, je v takovém případě nadále garantována likvidita takovéhoto diamantu, avšak od konečné výkupní ceny jsou ještě odečteny na vrub prodávajícího jednorázové náklady spojené s ověřením původu a stavu diamantu, znovuvystavením certifikátu, opětovným uzavřením do ochranného pouzdra, prací profesionálního gemologa a kontrolou, zda není kámen poškozen či jinak znehodnocen. V případě poškození zboží/diamantu bez zavinění DIC není možné se domáhat garantované likvidity, avšak ani v takovémto případě není vyloučena individuální domluva a odkup diamantu za přiměřenou cenu.

<Zpět na homepage