Diamant

Diamantové dějiny

První diamanty byly nalezeny v náplavech řeky Golconda v Indii, doba nálezu však není přesně známa. V úryvku daňové knihy psané v sanskrtu pocházející ze 4. století před Kristem se objevují záznamy, jež dokazují, že diamant byl zbožím, se kterým se v Indii v této době běžně obchodovalo.   V majetku vladařů a bohatých lidí byly zachovávány v surovém stavu a dokonale krásné krystaly byly velice ceněny. Diamant se těšil velké popularitě jako talisman díky své výjimečné tvrdosti a dalším skvělým vlastnostem. Byl symbolem odvahy a mužnosti...
Celý článek

Obecně o certifikaci diamantů

Každý diamant prodávaný seriózním obchodníkem musí být vybaven certifikátem , jejž vystavuje světově uznávaná gemologická laboratoř. Na certifikátu neboli rodném listu diamantu musí být uvedeny údaje o 4C - barva, hmotnost, čistota, typ a kvalita brusu. Certifikát musí dále obsahovat název a adresu laboratoře, číslo a datum vystavení certifikátu. Certifikát vám jako kupci zaručuje kvalitu a pravost vašeho diamantu. Pokud byste se rozhodli kvalitu svého diamantu prozkoumat sami, jsou dvě možnosti, jak to učinit. Za prvé je třeba mnohaletých zkušeností...
Celý článek

Tvrdost

Celý článek

Vznik diamantů

Od uhlíku k diamantu. Slovo diamant má původ v řeckém adamas - nepřemožitelný, diamant je nejtvrdším materiálem na světě. Ačkoli je jeho výskyt rozhodně unikátní, je tvořen jedním z nejvíce zastoupených stavebních prvků v přírodě - uhlíkem. Atomy uhlíku jsou spojeny krátkými pevnými  vazbami v krychlové krystalické mřížce.Krystalizace probíhá za krajních podmínek, kdy tlak přesahuje 70 000 kilogramů na centimetr čtvereční a teplota je vyšší než 1300 °C, což odpovídá podmínkám v hloubkách cca 100-200 km pod povrchem země. Díky své...
Celý článek

Základní pravidla 4C

Dále mohou být v certifikátech údaje o rozměrech, fluorescenci, mapa vnitřních a vnějších charakteristik atd. Pro dokonalé pochopení systému hodnocení diamantů doporučujeme celosvětově uznávanou učebnici Vereny Pagel- Theisen Diamond Grading ABC, která byla vydána v českém překladu Ing. Ladislava Klabocha - DIAMANTY: Příručka hodnocení diamantů..
Celý článek

CUT - brus diamantu

Moderní briliantový brus je založen na optických výpočtech se zaměřením na maximální krásu kamene, která je výsledkem brilance a disperze.   Briliantový brus má kulatý obrys a skládá se z koruny ( 32 faset + tabulka) a pavilonu ( 24 faset + možná kaleta) Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání sledovaného kamene s ideálními proporcemi a symetrií matematicky vypočítaného modelu (nepravidelnosti symetrie jsou definovány jako vady brusu). Odchylky od takového modelu jsou značeny jako kvalita brusu, pro kterou se používá stupnice: very good, good, fair...
Celý článek

IGI

Celý článek

Měrná hmotnost

Celý článek

Naleziště diamantů

Do 18. století byly Indie a Borneo jedinými producenty diamantů. Odsud pocházejí také některé velké a slavné diamanty, mezi jinými Koh-i-Noor, Velký Mogul, Orlov nebo modrý Hope. Dnešní význam indických ložisek je však zanedbatelný.   Austrálie je jedním z největších světových producentů diamantů. V současné době probíhá těžba v primárním ložisku Argyle na pni s názvem AKl, jenž se nachází v západní Austrálii v oblasti Kimberley (nezaměňovat s Kimberley v Jižní Africe) a podle dostupných informací je to zatím nejproduktivnější důl na...
Celý článek

Nejzajímavější diamanty

Představte si diamant tak bezchybný a tak obrovský, že žádný ze světových odborníků nedokáže vyčíslit jeho cenu - to je De Beers Millennium Star. Byl nalezen počátkem 80. let v dole De Beers v Kongu. Trvalo přes tři roky, než brusiči vytvarovali kámen pomocí laserů. Poté se zjevil světově unikátní, vnitřně i vnějškově nejtřpytivější 203ct diamant hruškového brusu. Harry Oppenheimer, nestor diamantového průmyslu, popsal De Beers Millennium Star jako „nejkrásnější diamant, který kdy měl možnost spatřit". Přiléhavě nazvaný diamant De Beers Millennium...
Celý článek
1 2 3