Rok 2015 nebyl pro diamantový průmysl jednoduchý. Vysoké ceny diamantové suroviny, snížená dostupnost bankovního financování a globálně nižší poptávka po broušených diamantech spojená s omezenými maržemi obchodníků přiblížila mnoho zpracovatelů do bodu, kdy se přestalo vyplácet nakupovat surovinu a brousit nové diamanty.

Často pro ně bylo výhodnější obchodovat s již vybroušenými diamanty, než brousit nové. A i když se spotřebitelská poptávka začíná zlepšovat, trh ještě musí projít nezbytnou korekcí, než bude moci přejít v optimistickou expanzi. První signály, že přibližně v polovině roku 2016 by mohlo dojít k okamžiku, kdy se ceny broušených diamantů vydají opět směrem vzhůru, se už začínají objevovat.

Vysoké ceny suroviny

Martin Rapaport, předseda představenstva Rapaport Group označil současné ceny diamantové suroviny za „nevýhodné, neudržitelné a neférové“ a prohlásil, že jsou „zhoubou diamantového průmyslu“. Jejich umělé zvyšování sice stabilizovalo zisky těžebních společností, avšak na druhé straně vydrancovalo sektor zpracovatelů a obchodníků s diamanty, který pro nákup suroviny musel využívat stále vyšší bankovní úvěry. Banky se však zalekly, že nezískají své peníze zpět, utáhly kohoutky a výrazně zpřísnily podmínky financování, což mnoha společnostem způsobilo nemalé potíže.

Skupina De Beers nedávno prohlásila, že zatímco dříve banky financovaly klientům až 100% ceny nákupů surových diamantů, v roce 2015 to bylo jen 60-70 %.

Segment zpracovatelů proto zaznamenal i několik krachů, odvětví ale neopustil žádný z velkých hráčů. A až tento rok všichni z předních producentů diamantů ořezali zásoby pro prodej, snížili ceny nebo zvolili kombinaci obou.

Pokles cen suroviny je nevyhnutelný

De Beers i ALROSA hlásí za rok 2015 snížení cen cca o 15% a očekává se, že začátkem roku 2016 dojde k poklesu o dalších 5-7%. Je to však dostačující? Podle Martina Rapaporta bude potřeba snížit ceny v ideálním případě o dalších 20%, aby došlo k rovnováze.

Dodavatelé suroviny budou ke snížení cen určitě motivováni. Zatímco na začátku roku 2015 na prodejní akci došlo k odmítnutí cca 25% nabízené diamantové suroviny (De Beers), na konci léta se hovořilo již o 65% - 75% odmítnutí. Celkové tržby z prodeje suroviny také klesaly. Pokud porovnáme sight (prodejní akci) De Beers z listopadu 2014, kdy skupina utržila 527 milionů dolarů se sightem o rok později (11/2015), kdy byl zisk pouze cca 70 milionů USD, získáme jasnou představu o tom, proč je změna nevyhnutelná.

Snížení cen suroviny na adekvátní úroveň by mělo průmysl pozitivně stimulovat. Brusírny budou moci nakoupit nové zásoby a vybrousit diamanty v nedostatkových kombinacích. Nižší ceny by také měly zvýšit zisky zlatníků a obchodníků s diamanty, kteří poté mohou věnovat více finančních prostředků na reklamu a propagaci, což pozvedne spotřebitelskou poptávku. I když je cenová elasticita poptávky po diamantech složitou otázkou, není pochyb, že snížené ceny suroviny prospějí ziskovosti a likviditě v průmyslu, především u největších hráčů, kteří mají největší možnost ovlivnit spotřebitelskou poptávku. 

 

Zdroj: kurzy.cz

Pátek, leden 15, 2016
<Zpět na homepage